Menu Zavřeno

Ochrana osobních údajů

Souhlasem s obchodními podmínkami udělujete poskytovateli souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační adresu
 • dodací adresu
 • historii objednávek
 • historie požadavků

Dále provozovatel pořizuje záznamy telefonních hovorů, které jsou uchovávány po dobu 10-ti let.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 1. zřízení a administrace uživatelského účtu, provozu služeb a podpory
  1. nabídnutí pohodlnějšího nákupu

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Případně poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.